SEZNAM SKEN. KNJIG

SEZNAM SKENIRANIH KNJIG

 
Aktualni seznam skeniranih matičnih knjig si lahko ogledate na spletni strani Nadškofijskega arhiva Maribor!