INFO


1
2
3
4
 

Digitalizacija starih matičnih knjig (od začetkov zapisov do leta 1939/41) Škofije Graz-Seckau in Nadškofije Maribor je skupen projekt obeh škofij.

 

Območje, ki je zajeto v projekt (v nadaljevanju projektno območje), je bilo vse od 12. st. združeno v vojvodini oz. kronovini Štajerski in je vsaj od 16. st. naprej predstavljalo skupen upravno- politični, gospodarski in finančni prostor. Po letu 1918 je bil ta enotni prostor razdeljen, danes je Spodnja Štajerska del Slovenije (statistične regije Podravska, Savinjska in delno Zasavska, Spodnjeposavska in Koroška), Vzhodna, Zahodna in Zgornja Štajerska pa predstavlja avstrijsko Zvezno deželo Štajersko. Cerkveno upravno spada to ozemlje danes pod Škofijo Graz-Seckau in Nadškofijo Maribor.
Matice so rojstne, poročne in mrliške knjige, ki jih je na projektnem območju od konca 16. stoletja vodila katoliška Cerkev. (V rojstni knjigi so vpisani podatki o rojstvu in/ali krstu osebe ter podatki o starših in krstnih botrih. V poročni knjigi so vpisani podatki o sklenitvi poroke zakonskih partnerjev, ter praviloma njihovi starši in poročne priče. V mrliški knjigi so vpisani podatki o smrti in pogrebu.)
Matične knjige običajno predstavljajo edini zapis o določeni osebi, saj vpisi niso bili odvisni od stanu, spola ali premoženja osebe.
Od časa Jožefa II (1784) je Cerkev vodila matične evidence za državo. Dolžnost vodenja matičnih knjig za državo se je v Avstriji končala 1939 v Sloveniji pa 1941.
Zaradi skupne preteklosti tega prostora pomeni razpolaganje z dotičnimi matičnimi knjigami v digitalni obliki, tako v Gradcu kot tudi v Mariboru, za znanost in za zainteresirano javnost bistveno izboljšanje pri izvajanju domoznanskih, demografskih in rodoslovnih raziskav.