IZVEDBA


1
2
knjiga_1
knjiga_2
lust_garten_1
 
V času trajanja projekta (3 leta) bo predložena digitalizirana oblika večine matičnih knjig škofije Graz-Seckau (6000 knjig) in Nadškofije Maribor (3000 knjig) na jedernem in razširjenem programskem območju.
 

S tem projektom bodo doseženi naslednji štirje glavni cilji:

1.) Katoliška Cerkev je že do sedaj kot svojo nalogo videla, da da te enkratne zgodovinske vire na razpolago vsemu prebivalstvu. Za dolgotrajno ohranitev matičnih knjig pa je digitalizacija nujno potrebna, tako da se originali več ne izposojajo in se tako obvarujejo.

2.) Digitalizacija matičnih knjig pomeni za zainteresirano prebivalstvo občutno olajšanje pri rodoslovnih raziskavah, saj bodo lahko matične knjige mariborske škofije kot tudi graške škofije, torej knjige celotnega skupnega zgodovinskega prostora, v digitalizirani obliki pregledovali tako v Mariboru kot v Gradcu.

3.) Za znanstveno raziskovanje se z digitalizacijo matičnih knjig pokažejo nove možnosti čezmejnih raziskav.

4.) Za Nadškofijo Maribor in škofijo Graz-Seckau nudi ta skupni projekt možnost, da se matične knjige trajno obvarujejo, kot tudi, da se dajo uporabnicam in uporabnikom na razpolago v sodobni in inovativni obliki. Tako se lahko zainteresirane osebe še bolje ukvarjajo s skupno zgodovino in krepijo zavest o “brezmejnosti prostora”.