NAROČILO RAZISKAV

Uporaba matičnih knjig je brezplačna. To velja za vse, tudi digitalizirane matične knjige. Uporabniki, ljubitelji ali profesionalci, lahko matične knjige uporabljajo za znanstvene, strokovne in rodoslovne raziskave ali za urejanje pravnih zadev (zemljiškoknjižni vpisi, potrdila o rojstvu, poroki ali smrti, dediščine ipd.). Tistim, ki ne želijo raziskovati sami, pa svetujemo, da se obrnejo na Nadškofijski arhiv Maribor, kjer lahko naročijo raziskavo. Več o tem najdete na tej spletni povezavi.

 

Georg Marcus Lippold

Družinsko drevo Goličnik Lipold1