DELO V ARHIVU


rod3
rod5
skof rod

 

V obeh škofijskih arhivih (Nadškofijski arhiv Maribor in Škofijski arhiv Graz-Seckau) so za pregledovanje matičnih knjig opremljene za to potrebne računalniške delovne postaje. Že v času izvedbe projekta so zainteresiranim uporabnicam in uporabnikom digitalizirane matične knjige sproti na razpolago v obliki poiskusnega delovanja.